www.detivpohybe.sk

Webové stránky www.detivpohybe.sk zatiaľ nemajú žiaden obsah.

Pre zobrazenie obsahu Vašich stránok odporúčame tento postup:

Prihláste sa do Zákazníckeho centra ACTIVE 24 a prihláste sa do administrácie služby Moje stránky

  • V administrácii Moje stránky vytvorte a pomocou náhľadu odlaďte svoj obsah
  • Pomocou tlačidla Publikovať nahrajete odladený obsah na internet a nahradíte ním túto uvítaciu stránku
  • Rovnakým spôsobom můžete svoje stránky kedykoľvek aktualizovať
  • Nápoveda a podrobný manuál sú k dispozícii v našom Centre nápovedy